Reklamační podmínky

V souladu s obecně závaznými právními předpisy je kupující oprávněn zboží vrátit do 14 dnů ode dne odeslání prodávajícím. Poté má nárok na vrácení ceny zboží (kniha, CD apod.) a to za podmínky, že na zboží nejsou zjevné známky používání (např. u knihy ohnuté růžky listů, otlačená obálka nebo vazba apod.).